1
GÓP Ý cho Btruyen?
Dương Thần
Đánh giá truyện!

Truyện Dương Thần

Khcu1 đầu dịch về sau convert nhé các đạo hữu.
Thế gian là một đại khổ hải.
Con người ở trong biển.
Thân thể là thuyền.
Linh hồn là một con thuyền trong thân thể con người.
Thuyền lại trở người hướng bờ bên kia mà đi tới.
Tu luyện thân thể làm chắc chắn thân thuyền để đến bờ bên kia của Khổ Hải?Hay tu luyện linh hồn giúp thuyền trong thân thể con người quen thuộc thủy tính đây?Tu võ đạo thành Nhân Tiên.Tu tiên đạo thành Thần tiên.Phải chọn con đường nào đây?

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
†ồ Avatar

†ồ

Level: 3
  718
  394,016
  30,005,148,194
  loading
  Hiện chưa có nội dung đọc trước

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.