1
GÓP Ý cho Btruyen?
Huyết Ngục Ma Đế
4.8 (5) votes

Gioi thieu Huyết Ngục Ma Đế:
Cửu Tiêu Chư Thiên, lấy vô thượng pháp lực thành lập cửu u huyết ngục, cầm tù Thần Ma.

Chu Tước Đại Lục, thiếu niên Diệp Đông bởi vì 1 giọt từ trên trời giáng xuống máu tươi, chẳng những lấy được khoáng thế công pháp, càng là lấy được mở ra Huyết Ngục chi năng, trở thành Huyết Ngục chi chủ, từ đó về sau, dẫn đầu huyết ngục ức vạn tù phạm, đạp vào 1 đầu con đường nghịch thiên!

Đẳng Cấp truyen Huyết Ngục Ma Đế:

+ Linh Ấn cảnh (cô đọng thập trọng linh ấn)(nhất trí thập trọng)

+ Trần Thân cảnh (nát linh ấn hóa linh trần, cô đọng trần thân)(nhất trí thập trọng)

+ Xuất Trần cảnh (nhất trần sinh thiên, nhị trần xuất thế, tam trần tụ đỉnh, tứ trần lâm phong, ngũ trần triều nguyên)

+ Linh Trần cảnh (trần thân phân thân)

+ Thiên Nhân

+ Tiên Nhân

+ …..

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
†ồ Avatar

†ồ

Level: 3
  718
  396,191
  30,005,148,194
  loading
  Hiện chưa có nội dung đọc trước

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.