1
GÓP Ý cho Btruyen?
Long Huyết Đế Hồn
5 (1) vote

Truyện Long Huyết Đế Hồn.
Thế loại: Huyền huyễn.
Sở Thiên Dạ bị tình cảm chân thành phản bội vứt bỏ ở hậu sơn, bởi vì long hình ngọc bội thức tỉnh thần phẩm võ hồn, tu « Bất Tử Thần Quyết », đánh đâu thắng đó, chiến uy không thể địch!

Biết luyện dược, biết luyện khí, hiểu minh văn . . . Nhất tâm lưỡng dụng toàn năng thiên tài!

❂ Cảnh giới: truyện Long Huyết Đế Hồn

Hoàng Cực cảnh, Huyền Cực cảnh, Địa Cực cảnh, Thiên Cực cảnh…

Mới nhất
5 tháng trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
†ồ Avatar

†ồ

Level: 3
  718
  396,191
  30,005,148,194
  loading
  Hiện chưa có nội dung đọc trước

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.