1
GÓP Ý cho Btruyen?
Thiên Kiêu Chiến Kỷ
5 (1) vote

Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Giới thiệu Thiên Kiêu Chiến Kỷ
Thương Đồ đại lục, mênh mông vô ngần. Có cổ lão tông môn chiếm cứ thập phương cổ vực, có thế ngoại tiên đạo sừng sững trên thanh minh, có Thái Cổ Yêu Thần thống lĩnh Hắc Ám Đại Uyên, sáng lập không biết bao nhiêu huy hoàng thiên chương.

Ở trong đại thiên thế giới này, một thiếu niên tên là Lâm Tầm, một mình từ trong lao ngục của quặng mỏ đi ra, chưởng ngự linh văn, tâm thông vạn cổ, bước lên một con đường truyền kỳ cổ kim khoáng thế.

Cảnh giới tu luyện:
1. Chân Vũ cảnh: Dẫn khí → Nội tráng → Khai phủ → Thông khiếu → Tẩy tủy → Nhiên huyết → Tiểu chu thiên → Đại chu thiên → Linh biến.
2. Linh Cương cảnh: Nhân Cương cảnh → Địa Cương cảnh → Thiên Cương cảnh.
3. Linh Hải cảnh → Động Thiên cảnh → Diễn Luân cảnh.
4. Sinh Tử cảnh.

Luyện thể:
Man Nô (Chân Vũ cảnh) → Man Sĩ (Linh Cương cảnh) → Lực Sĩ (Linh Hải cảnh) → Đại Vu (Động Thiên cảnh) → Khải Linh (Diễn Luân cảnh).

Luyện khí
Phàm khí → Nhân cấp → Địa cấp → Thiên giai → Thuần dương.

Mới nhất
3 tháng trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
†ồ Avatar

†ồ

Level: 3
  718
  396,191
  30,005,148,194
  loading
  Hiện chưa có nội dung đọc trước

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.