1
GÓP Ý cho Btruyen?

Đọc Truyện Audio

    Truyện Audio: Kiếm Đạo Độc Tôn Audio YY Full

    https://www.youtube.com/watch?v=zb2ALNVOK64&list=PL7rexnCbW-kLax8dfFPa6SXydnBIZexoS Truyện Audio Hay - Truyện Audio Kiếm Đạo Độc Tôn Được Sưu Tầm Qua Giọng Kể Của Vy Vy. Giọng Khá Hay Và Trầm Nói Chung Mình Khá Thích…

    14-12-2017