1
GÓP Ý cho Btruyen?

Đã chọn


Thuộc tính


Thể loại


Trạng thái


Nội dung 18+


Số lượng chương

Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu

Huyền Ảo Sắc Hiệp Xuyên Không

Bạn đang đọc bộ Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tác giả đại trọng.…

0 6175

Vạn Cổ Đế Tôn

Huyền Ảo

Đọc truyện Vạn Cổ Đế Tôn Full (Không nên nhầm với Vạn Cổ Chí Tôn nhé)…

0 1565

Tuyệt Thiên Vũ Đế

Huyền Ảo

Một bộ siêu phẩm mới Tuyệt Thiên Vũ Đế. Truyện Tuyệt Thiên Vũ Đế này rất…

0 1669

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tiên hiệp Huyền Ảo

Truyện Vĩnh hằng thánh vương full. Theo đánh giá của mình đây là bộ truyện cực…

0 18520

Tuyệt Thế Sát Thần

Huyền Ảo Xuyên Không Trọng Sinh

Truyện Tuyệt Thế Sát Thần: Main rất sát phạt. ----- Giới thiệu Tuyệt Thế Sát Thần…

0 1436

Sát Thần Chi Thầnn

Huyền Ảo Dị Giới Trọng Sinh

Truyện Sát Thần Chi Thần -- Nội dung truyện Sát Thần Chi Thần Nhiếp Chân, kiếp…

0 313

Huyền Giới Chi Môn

Tiên hiệp Huyền Ảo

Truyện Huyền Giới Chi Môn Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông Trời giáng Thần vật! Dị huyết…

0 354

Đạo

Tiên hiệp

Truyện Đạo Thể loại: Tiên hiệp Lão thực đường này sinh năm 60, cũng là một…

0 387

Dương Thần

Huyền Ảo

Truyện Dương Thần -- Khcu1 đầu dịch về sau convert nhé các đạo hữu. Thế gian…

0 284

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tiên hiệp Quân Sự

Truyện Quốc Sắc Sinh Kiêu Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa! Một bẫy rập…

0 2645