1
GÓP Ý cho Btruyen?

Nguyệt Trung Âm

    Huyết Mạch Vô Địch

    Một bộ truyện chữ khá hay truyện Huyết Mạch Vô Địch của tác Nguyệt Trung Âm. Nội dung: Viễn Cổ Thần Đình phá toái, Tứ Đại Thiên Đế mất tích,…

    0 0 971 Hoàn thành