1
GÓP Ý cho Btruyen?

Tàng Thư Viện

    Đế Bá

    ***Đúng với tên truyện Đế Bá.. Nhân Vật rất bá. ***** Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc. Tám trăm vạn năm trước, Lý…

    0 0 6661 Đang ra