1
GÓP Ý cho Btruyen?

Truyện Audio: Kiếm Đạo Độc Tôn Audio YY Full

Truyện Audio Hay – Truyện Audio Kiếm Đạo Độc Tôn Được Sưu Tầm Qua Giọng Kể Của Vy Vy. Giọng Khá Hay Và Trầm Nói Chung Mình Khá Thích các đạo hữu vào nghe thử :D.